Реклама

Създаването на африканския Заян

Градът Йерусалим празнувал коронясването на царя и същевременно се разгласявало, че Соломон е заповядал всички първородни синове на Израел да бъдат пратени в Етиопия.

още за : Създаването на африканския Заян

Още по темата