Реклама

Астрология на любовта и брака

Инструментът за това ни представя техниката синастрия – наслагването на хороскопите на двама дуй елин върху друг.За синастричния хороскоп може да се напише цяла книга,но да. се ограничим с най-простия и доста практичен ме¬тод за проверка. Луната в брачния хороскоп характеризира емоционалната сфера на отноше¬нията на съпрузите,описва поведението им през ранните етапи на съвместния живот [...]

още за : Астрология на любовта и брака

Още по темата