Реклама

Намаляват отпусканите добавки за информационни и телекомуникационни услуги

20 113 месечни добавки за социална интеграция на лица с трайни увреждания са били отпуснати през първия месец на 2012 г. в област Сливен. За транспортни услуги са отпуснати 9 699 добавки, за диетично хранене и лекарствени продукти  - 6 125. За достъпна информация - 2 241, за наем на общинско жилище - 16 добавки.  Отпуснати са били и 2 помощи за обучение и 2 063 за ползване на информационни и телекомуникационни услуги.   През месец януари 2012 г., спрямо месец януари 2011 г., са отпуснати по-**ям брой месечни добавки за транспортни услуги, за

още за : Намаляват отпусканите добавки за информационни и телекомуникационни услуги

Още по темата