Реклама

Обясняват политиката за енергийна ефективност

Семинар „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници " ще се проведе днес във Враца. Това е първият от информационната кампания, която АУЕР **изира през 2012 г. в шестте района за икономическо планиране.         Целта на информационната кампания на АУЕР е повече хора от градовете и регионите да се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на  националните цели за енергийна ефективност и за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници,

още за : Обясняват политиката за енергийна ефективност

Още по темата