Реклама

EК предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Европейската комисия прие стратегия за насочване на икономиката в ЕС към по-**ямо и трайно използване на възобновяеми ресурси. Комисията отбелязва, че до 2050 г. населението на планетата ще се увеличи до девет милиарда души, както и че природните ресурси са ограничени, съобщава БТА. Европа се нуждае от възобновяеми биологични ресурси за продоволствена сигурност, здравословна храна и фуражи, както и от материали, енергия и други продукти, се отбелязва в съобщението на ЕК. Стратегията, озаглавена "Иновации за устойчив растеж: биоикономика за

още за : EК предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Още по темата