Реклама

Кметът кани гражданите на публично обсъждане на бюджета

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов Кани гражданите на общината, кметовете на кметства, юридически лица, представители на средствата за масова осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г. и Проектобюджета на Община Враца за 2012 година на  26 януари/ четвъртък / от 17,15 часа в Градска концертна зала на Община Враца. Поканата е на основание чл.11,ал.6 и чл.30,ал.4 от Закона за общинск.

още за : Кметът кани гражданите на публично обсъждане на бюджета

Още по темата