Реклама

Пет фирми кандидатстват за доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване

Комисията за оценка и класиране на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване - устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация - Плевен", отвори пликовете с оферти, по реда на тяхното постъпване. Комисията беше назначена със Заповед № ОП-01-01/06.01.2012г. на Областния управител на област Плевен.В деловодството на Областна администрация - Плевен в установения за кандидатстване срок са постъпили пет оферти. До участие...истории, свързани съсКметът на Ловеч започва срещи с фирмите по чистотатаПреглед на днешният печатПътната обстановка в страната

още за : Пет фирми кандидатстват за доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване

Още по темата