Реклама

Препоръки за безопасно движение през есенно-зимния преиод

Тези препоръки са извлечени  от анализа на най-характерните  пътно-транспортни произшествия, настъпващи през есенно-зимния период. Поднасяни  нееднократно и по подходящ начин чрез медиите /съобразно спецификата на изразните им средства /, те биха спомогнали за изграждане на  ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ на участниците в пътното движение, което би предотвратило злополуки със самите тях и другите на пътя. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ ...

още за : Препоръки за безопасно движение през есенно-зимния преиод

Още по темата