Реклама

Инспектори следят за спазване на Закона за безопасни условия на труд

341 предприятия са били проверени през април и май на територията на областите Сливен и Ямбол от специалисти на Инспекцията по труда. Извършени са общо 347 проверки. През отчетния период е установено, че от проверените 277 предприятия с повече от един нает работник, изискването на Закона за безопасни условия на труд за изготвяне оценка на риска са изпълнили 271 (98 %) предприятия от различни икономически дейности. В 262 от проверените предприятия има утвърдена програма за премахване, ограничаване и контрол на риска.

още за : Инспектори следят за спазване на Закона за безопасни условия на труд

Още по темата