Реклама

В Казанлък се разкрива Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа ще има в Казанлък. Центърът е с капацитет 60 места и персонал 12 души. От 1 май социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства. Необходимостта от услугата се установи след направения анализ на потребностите и целевите групи. По данни на Дирекция "Социално подпомагане" и отдел "Закрила на детето" става ясно, че е **ям броят на децата с противообществени прояви, деца-жертви на насилие, деца, отпадащи от училище. Центърът предоставя комплексна услуга, която за...

още за : В Казанлък се разкрива Център за обществена подкрепа

Още по темата