Реклама

Последен ден за хората с увреждания да поискат да гласуват вкъщи

Срокът, в който граждани с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), могат да подадат заявления за гласуване в домовете си с подвижна урна изтича днес. Заявленията са по образец - Приложение № 24 от изборните книжа и се подават до общинската администрация. Образци и повече информация - www.cik.bg. Приложение № 24 ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО....................................................................ОБЛАСТ ...................................................... ЗАЯВЛЕНИЕза гласуване с подвижна и...

още за : Последен ден за хората с увреждания да поискат да гласуват вкъщи

Още по темата