Реклама

Информация в помощ на пострадалите

Ураганната буря в област Габрово от 14 март 2013 година причини множество имуществени щети, чието самостоятелно преодоляване е непосилно за много от пострадалите граждани. Държавата има ангажимент да се намеси с подпомагане в ситуации, когато  бедствието придобие мащаби, в които отделният гражданин има доказана невъзможност да покрие със свои средства причинените вреди върху неговото лично имущество.  За целта е създадена специализирана - Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВП), която чрез експерте...

още за : Информация в помощ на пострадалите

Още по темата