Реклама

Обсъждат промените в Закона за устройство на територията

Работна среща за обсъждане на последните промени в Закона за устройство на територията и практически проблеми, свързани с прилагането на закона ще се проведе днес по инициатива на ръководството на община „Тунджа”. Покана за участие в срещата е отправена към кметовете на общините Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово и То**град, както и към началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” при Регионална дирекция „НСК” – Югоизточен район, председателя на Административен съд – Ямбол, Службата по вписвания към Ямболски районен съд, Обл...

още за : Обсъждат промените в Закона за устройство на територията

Още по темата