Реклама

Изплащат дивиденти на акционерите на „Неохим” АД за 2011 година

От 10 септември започна изплащането на дивиденти за 2011 г., оповести директорът на дирекция „Връзки с инвеститорите" в "Неохим" АД Александър Ганев.  Съгласно решение на общото събрание на акционерите на компанията от 15 юни 2012 г.,част от печалбата на торовия производител в размер на 796 307,40 лв. е разпределена между акционерите според акционерното им участие в дружеството като дивидент в размер на 0,30 лв. преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Плащането на дивидентите се извършва чрез Централния депозитар, като изплащането ...

още за : Изплащат дивиденти на акционерите на „Неохим” АД за 2011 година

Още по темата