Реклама

Общата събираемост на задълженията на домакинствата се запазва

Нивата на събираемост се запазват стабилни през юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Понижението на събираемостта спрямо юни е едва 0.5 пункта (121.4 при 121.9 месец по-рано). Цифровият показател следи промените в тенденциите в задлъжнялостта на домакинствата от януари 2010 г., когато е фиксиран условно на 100 пункта. Символичният спад в индекса се корени в понижението на събираемостта по кредитните карти, равняващо се на около 6 процента, отч...

още за : Общата събираемост на задълженията на домакинствата се запазва

Още по темата