Реклама

До 30 септември приемат молби за помощи за първокласници

874 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ на първокласниците за покриване на част от разходите в началото на учебната година са приети до 27 август в област Сливен. Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларацията  е по-нисък или равен на 350 лв., уточняват от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Целева помощ се изплаща на деца с трайни увреждания, на деца с един жив родител и на семейс...

още за : До 30 септември приемат молби за помощи за първокласници

Още по темата