Реклама

Инспекцията по труда предупреждава да се внимава в жегата

Главната инспекция по труда настойчиво призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури и да изпълнят мерките, предвидени в оценката на риска на работните места, изготвена от служба по трудова медицина, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. По данни от контролната дейност на Главна инспекция по труда в над 83% от проверените предприятия в осигурено обслужване от

още за : Инспекцията по труда предупреждава да се внимава в жегата

Още по темата