Реклама

Търсят съдебни заседатели в Бобов дол няма интерес

Трима съдебни заседатели за Кюстендилски окръжен съд набира Общински съвет- Бобов дол. Те ще бъдат с 5- годишен мандат, от 2012- 2017 година. Задължителните документи за кандидатите са: писмено заявление- съгласие, с посочени актуални телефон и адрес за връзка; кратка автобиография; свидетелство за съдимост; документ, удостоверяващ педагогически стаж, ако притежава такъв. Документи се приемат до 5- ти юли в деловодството на Общински съвет- Бобов дол, стая №119. До момента няма интерес. При предишния кон**с за съдебни заседатели в Районен съд

още за : Търсят съдебни заседатели в Бобов дол няма интерес

Още по темата