Реклама

Земеделските производители и наемодателите също подават годишни данъчни декларации до 2- ри май

От Националната агенция за приходите напомнят, че регистрираните / нерегистрирани земеделски производители реализирали земеделска продукция през 2011г. имат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация, в срок до 2- ри май. В тази група попадат всички лица реализирали доходи от продажба на земеделска продукция (череши,картофи,зеле и т.н.) независимо от това дали са регистрирани или не като земеделски производители.Тези от регистрираните земеделски производители получили финансова помощ под формата на субсидии, следва да включат нейния

още за : Земеделските производители и наемодателите също подават годишни данъчни декларации до 2- ри май

Още по темата