Реклама

Психични болести

Психични болести Симптомите на психичните болести в ранната детска възраст се изявяват по- различно, отколкото в зрялата възраст. От една страна, може да има възрастово специфични психопатологични явления, които в зряла възраст не се наблюдават, а от друга, общите за всички възрасти явления тук могат да имат специфична окраска. Психични болести Психичните болести се изязяват с отклонения в

още за : Психични болести

Още по темата