Реклама

Rilpivirine - еднакво ефективен но по-добре поносим спрямо efavirenz

Проучване, сравняващо двата ненуклеозидни инхибитора на обратната транскриптаза rilpivirne и efavirenz в рамките на 96-седмичен период, сочи, че първият препарат е свързан с по-ниска честота на нежелани реакции на фона на сходна ефективност спрямо efavirenz.

още за : Rilpivirine - еднакво ефективен но по-добре поносим спрямо efavirenz

Още по темата