Реклама

Поставянето на ларингеална маска има най-добри резултати при неонаталната ресусцитация

Още по темата