Реклама

Антитяло срещу PCSK9 намалява нивата на LDL холестерола

Три фаза 1 проучвания с експериментално човешко моноклонално антитяло, специфично към протеина PCSK9, сочат, че биологичният агент води до значително намаление на LDL-холестерола при здрави доброволци и лица с фамилни и нефамилни форми на хиперхолестеролемия. Намаление на LDL-холестерола било наблюдавано и при пациенти, приемащи статина atorvastatin.

още за : Антитяло срещу PCSK9 намалява нивата на LDL холестерола

Още по темата